3 Kasım 2020

COVID-19 Etki Araştırması

Share

COVID – 19 YAYILIMI VE DEMOGRAFİK YAPI

Sağlık bakanlığı tarafından yapılan bir çalışma için COVID-19 etkilerinin bölgesel olarak incelenmesi ve bölgenin demografik yapısı ile ilişkilendirilmesi için mahalle, ilçe, il, bölge düzeyinde veriler oluşturulmuştur. Veriler bölgede yerleşik nüfusun yaş aralıkları, eğitim durumları, medeni durumları, gelir durumları, tüketim alışkanlıkları ve bölgesel yoğunlukları başta olmak üzere bölgenin demografisini en iyi şekilde anlatan güncel veriler çalışılmıştır.

 

  • Çalışmada il, ilçe ve mahalle düzeyinde ED50 Datumu Transverse Mercator projeksiyonu kullanılarak yüzölçümü hesaplanmış ve yerleşik nüfus yoğunlukları tespit edilmiştir.

 

  • Bölgelerin sosyo – ekonomik statü değerleri hesaplanırken refah düzeyi için satış ve kira değerlerini; yaşanabilirlik için nüfus, konut yoğunluğunu, mağaza sayıları, raylı toplu taşıma sistemleri, sağlık kurumu sayıları, yaşam memnuniyeti verileri, hastanelerdeki 1000 kişiye düşen yatak sayıları, aile hekimi başına düşen nüfus, 112 İstasyonu başına düşen nüfus, ambulans başına düşen nüfus, toplam suç miktarları, hane halkı sayıları, havadaki partiküler madde yoğunlukları (PM10), Kültürel Düzey için ise eğitim düzeyleri, tarihi/turistik yer sayıları kullanılmaktadır. Mevcut değişken değerleri ile türetilen SED skorları, K-Ortalama algoritması (K-Means Algorithm) kullanılarak A+ ve C- arası 9 sınıfta sınıflandırılmıştır.
Print Friendly, PDF & Email