13 Mayıs 2015

Gayrimenkul Sektörünün Durumu-Genel Ekonomik Değerlendirme ve Bölgesel Bakış

Share
Ekonomik VerilerBeklentiler ve Olası Gelişmeler

Şehircilik & Kentsel Dönüşüm

* Demografik Gelişmeler: Hane Halkı Sayısının Azalması (Geniş Aile>Çekirdek Aile>Bireysel Yaşam)-Nüfus Artış Hızının Yavaşlaması-Yaşlanan Nüfus-İç ve Dış Göç Olgusu
* Mega Projeler (Yeni Gelişim Bölgelerinin Oluşması)
* Ulaşım İmkanlarının Genişlemesi
* Deprem Olgusu
* Kentsel Yenileme/ Yaşanabilir Kentler: Kentsel Dönüşüm

Yasal Mevzuat & Finansal Uygulamalar

* İnşaat Sektörü Bağımsız Üst Kurul İhtiyacı-Müteahhitlik Kriterlerinin Belirlenmesi
* Gayrimenkul ve Finans Piyasalarının Entegrasyonu (Finansal Enstrümanlar: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları-Altyapı GYO-Gayrimenkul Yatırım Fonu-Gayrimenkul Sertifikası-Kira Sertifikası)
* Gayrimenkul Borsası (İmar Hakkı Transferi)
* İkincil Piyasalarda (Menkul Kıymetleştirme) Bankaların Aktif Hale Gelmesi

Siyasi Ortam & Dış Politika

* Haziran 2015 Genel Seçimleri
* Açılımlar-Çözüm Süreci
* Çevre Ülkelerle İlişkiler
* Avrupa Birliği Müzakere Süreci
* Jeopolitik Risk

Global Ekonomi & Ulusal Ekonomi

* ABD Ekonomisindeki Gelişmeler: Faiz Artırım Süreci
* Global Sermayenin Gelişmiş Gelişmekte Olan Pazar/ Ülke Tercihi
* Körfez ve Uzak Doğu Fonlarının Yatırım Arayışları
* Gayrimenkul Piyasalarına Kurumsal Yabancı Fon/ Yatırımcı Girişi
* Yerel Sermayenin (Sanayinin) Gayrimenkul Piyasalarına Yönelme Güdüsü
* Hane Halkı Orta Gelir Kapanı (Son 5 Yıldır Kişi Başı Milli Gelir 10.000$ Dolayında)
* Petrol Fiyatlarındaki DalgalanmalarGüney Marmara Konut Piyasasına Genel Bakış

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz
Print Friendly, PDF & Email