2 Ocak 2014

Gayrimenkul yatırım fonları tebliği yayımlandı

Share

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan tebliğe göre, fonlar, tebliğle belirlenen varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacı dışında herhangi bir işle uğraşamayacaklar. Fonun malvarlığı kurucunun, portföy saklayıcısının ve portföy yöneticisinin malvarlığından ayrı tutulacak, kurucunun veya portföy yöneticisinin üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile fonun aynı üçüncü kişilerden olan alacakları birbirine karşı mahsup edilemeyecek…

Devamı: http://www.reidin.com/news/showNews/tr_emlwtv-tremlwtv-20140103-12/gayrimenkul-yatirim-fonlari-tebligi-yayimlandi.html

Print Friendly, PDF & Email