24 Aralık 2013

İş Bankası raporu: Türkiye’de Konut Piyasasındaki Gelişmeler – Aralık 2013

Share

Türkiye’de konut sektörüne yönelik veri sağlayan kurumlardan biri olan REIDIN tarafından hazırlanan “Yeni Konut Fiyatları Endeksi” 2010 yılının Temmuz ayından bu yana İstanbul’u kapsayacak şekilde yayımlanmaktadır. Sektördeki fiyat gelişmelerini daha kapsamlı şekilde ele alan TCMB’nin yeni konut fiyatları endeksinde ise 29 ildeki gelişmeler incelenebilmektedir. Her iki serinin son 3 yıl içerisindeki seyri genel olarak benzer bir görünüme işaret etmekle birlikte TCMB tarafından hazırlanan serinin daha dalgalı olduğu göze çarpmaktadır. Bu dönemde İstanbul için REIDIN yeni konut fiyatları endeksindeki yıllık ortalama artış %8,3 düzeyinde iken, TCMB’nin endeksinde konut fiyatları yıllık ortalama %10’luk artış kaydetmiştir…

Kaynak: İş Bankası
Raporun tamamı: http://ekonomi.isbank.com.tr/UserFiles/pdf/AR_16_2013.pdf

Print Friendly, PDF & Email