30 Ekim 2012

Iste Turk insaninin gayrimenkulde yatirim aliskanliklari

Share

ING Grubu’nun ev satın alma davranışlarına yönelik araştırmasına göre, Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de ev alırken sıkça “Anne-Baba Bankası”na başvuruluyor. Türkiye, 12 Avrupa ülkesi arasında ev alırken aile ve arkadaşlarından destek alanların en fazla olduğu ikinci ülke.

ING Grubu, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 Avrupa ülkesinde, 12 bin 54 kişi ile görüşerek gerçekleştirdiği ING Uluslararası Araştırmalar (ING International Survey-IIS) serisi kapsamında Ev Sahipliği ve Mortgage konulu araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Bu yılın 30 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında yapılan araştırmada katılımcılara ev fiyatları, ev sahipliğine dair değerlendirmeler soruldu. Buna göre, araştırmaya katılan 12 ülkede de aile ve arkadaşlardan sağlanan maddi desteğin ev alımında, geleneksel kredi mekanizmaları olarak görev yaptığı gerçeği teyit edildi.

ING Grubu’nun ev satın alma davranışlarına yönelik araştırmasına göre, Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de ev alırken sıkça “Anne-Baba Bankası”na başvuruluyor. Türkiye, 12 Avrupa ülkesi arasında ev alırken aile ve arkadaşlarından destek alanların en fazla olduğu ikinci ülke.

ING Grubu, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 Avrupa ülkesinde, 12 bin 54 kişi ile görüşerek gerçekleştirdiği ING Uluslararası Araştırmalar (ING International Survey-IIS) serisi kapsamında Ev Sahipliği ve Mortgage konulu araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Bu yılın 30 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında yapılan araştırmada katılımcılara ev fiyatları, ev sahipliğine dair değerlendirmeler soruldu. Buna göre, araştırmaya katılan 12 ülkede de aile ve arkadaşlardan sağlanan maddi desteğin ev alımında, geleneksel kredi mekanizmaları olarak görev yaptığı gerçeği teyit edildi.

-İTALYA ANNE-BABA BANK’A BAŞVURUDA TÜRKİYE’Yİ GEÇTİ

Araştırmaya göre, Avrupa’da 25 yaşın altındaki katılımcıların yüzde 69’u ev alırken aile veya arkadaşlarından yardım aldığını belirtti. Bununla birlikte 55 yaş üzeri ev sahipleri arasında, ev alırken sevdiklerinden finansal destek alanların oranı da yüzde 31 ile azımsanmayacak düzeyde olduğu görüldü. Bu durum, tüm yaş grupları için, ev alırken aile ve arkadaşlardan finansal destek almanın yaygın bir durum olduğunu gösterdi. Avrupa ortalamasında yüzde 40 düzeyinde bulunan, ev sahibi olmak için aile veya arkadaşlarından finansal destek alanların oranı Türkiye’de yüzde 61 ile ortalamanın çok üstünde gerçekleşti. 12 Avrupa ülkesinde sadece İtalya, yüzde 62 ile Türkiye’nin önünde yer aldı. En düşük oran ise yaklaşık yüzde 15 ile Hollanda’da görüldü.

-TÜRKLER KRİZDE AİLESİNE DÖNÜYOR-

ING Grubu’nun araştırmasına göre, insanlar kriz zamanlarında da ailelerine ve arkadaşlarına koşuyorlar. Türkiye’de, ankete katılanların yüzde 18’i ekonomik zorluklar yüzünden arkadaşlarıyla veya aileleriyle yaşamak zorunda kalırken, ankete katılan 12 ülke arasında Türkiye, “bumerang jenerasyonu” olarak tanımlanan, finansal zorluklar sebebi ile aile-arkadaşları ile yaşamaya başlayanların oranının en yüksek olduğu ülke. Avrupa ortalamasında ise bu oran yüzde 10 olurken, Hollanda yüzde 3’e geriliyor.

-EV FİYATLARINDA ÖNÜMÜZDEKİ YIL ARTIŞ BEKLENİYOR-

ING Grubu’nun uluslararası araştırması, Avrupa ortalamasında katılımcıların yüzde 71’inin ev fiyatlarının hali hazırda pahalı olduğunu düşündüğünü gösterse de, katılımcıların yarısına yakınını oluşturan yüzde 47’lik bölüm, önümüzdeki yıl da ev fiyatlarının artmaya devam edeceğini düşünüyor. Türkiye’de ev fiyatlarının pahalı olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 73 ile ortalamanın biraz üzerinde kalırken, önümüzdeki yıl fiyatların artacağını bekleyenlerin oranı yüzde 77 ile ortalamanın çok üzerinde görünüyor. Avrupa ortalamasında ev fiyatlarının hiçbir zaman düşmeyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 46 gibi yüksek bir oranda bulunurken, Türkiye’de ise ev fiyatlarının hiçbir zaman düşmeyeceği yanılsaması yüzde 68’lik oranla çok daha yaygın.

-“EV ALIRKEN AİLE VE ARKADAŞTAN FİNANSAL DESTEK DAHA YAYGIN”-

ING Kıdemli Ekonomisti ve IIS Baş Yazarı Ian Bright, araştırma sonuçlarını değerlendirirken, genç ev sahiplerinin “anne-baba bankasına” başvurmasının daha yaygın bir olgu olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bireylerin ev alırken, aileden ve arkadaşlardan yardım alması, ev alım sürecinin önemli bir bölümünü kapsıyor. Bu gerçek şu anda ev sahibi olabilmek için depozit biriktirmekte zorlanan yeni jenerasyon için rahatlatıcı bir gerçek olabilir. Birçok insan için durum her zaman aynı; kenara biraz para koyup, gerisini tamamlamaları için anne ve babalardan yardım istemek.”

-ING GRUBU’NUN ARAŞTIRMA SONUÇLARI-

Türkiye’de ankete katılanların yüzde 56’sı ev sahibi olmanın 10 yıl öncesine göre daha zor olduğunu düşünüyor. Avrupa ortalamasında ise bu oran yüzde 74

-Türkiye’de katılımcıların yüzde 63’ü gençlerin ev sahibi olamayacağı endişesini taşıyor. Avrupa’da bu oran yüzde 76.

-Türkiye’de katılımcıların yüzde 76’sı finansal açıdan ev almanın, kirada oturmaya göre daha avantajlı olduğunu düşünürken, Avrupa’da bu yüzde 73.

-Türkiye’de katılımcıların yüzde 83’ü mülk sahibi olmanın iyi bir yatırım olduğu görüşünde olurken, Avrupa’da ise bu oran yüzde 71.

-Türkiye’de ev fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 73 olurken, ortalamanın yüzde 71 olduğu Lüksemburg yüzde 93 ile ilk sırada.

-Türkiye’de ev sahibi anket katılımcılarının yüzde 76’sı yaşadıkları yerdeki ev fiyatlarının yüksek olduğunu düşünürken, bu oran ev sahibi olmayanlarda yüzde 70 olarak gerçekleşiyor. Bu oranlar Avrupa ortalamasında ise tersine dönüyor. Ev sahibi olanların yüzde 70’i, ev sahibi olmayanların ise yüzde 73’ü yaşadıkları yerdeki ev fiyatlarının yüksek olduğu düşüncesinde.

-Türkiye, mortgage ödemelerinin aylık gelir içindeki yüzde 40’lık payı ile ikinci ülke olurken, Romanya yüzde 46’lık oranla ilk sırada yer aldı. Avrupa ortalamasında ise bu oran yüzde 30. Ev fiyatlarının pahalı olduğunu söyleyenlerin oranının en fazla olduğu Lüksemburg’ta ise mortgage ödemelerinin aylık gelir içindeki payı olan yüzde 26 olduğu görüldü. Araştırmaya göre bu durum, gelir düzeyindeki avantajın pahalılık algısını doğrudan etkilemediğine işaret ediyor. (ANKA)

Kaynak: Ekonomi.Milliyet.com.tr

Print Friendly, PDF & Email