10 Haziran 2013

Kira Enflasyonu Mu?

Share

Para Politikası Kurulu (PPK)’nun son yayınladığı toplantı özetinde “enflasyon gelişmelerine yönelik kira enflasyonundaki artış eğiliminin hızlandığı gözlenmiştir” şeklindeki bir tespitte bulunmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE ana harcama grupları içerisinde yer alan gerçek kira değerleri incelendiğinde, geçtiğimiz bir yıllık süreçte, artış oranı %5,96 olmuştur.

Benzer şekilde REIDIN tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan Türkiye Kompozit Kiralık Konut Fiyat Endeksi verilerinde, son bir yıllık süreçte, nominal bazda %11,42; reel bazda ise %5,29 luk artışın (Nisan 2012-Nisan 2013 dönemi TÜFE oranı %6,13) olduğu görülmektedir. Endeks Nisan 2012’deki 101,6 puanlık değerinden Nisan 2013’te 113,2 değerine ulaşmıştır. Endekste son bir yıllık süreçteki bu artışın PPK’nun görüşlerini destekler nitelikte olduğunu söylemek gerekir. Özellikle geçtiğimiz yıl içerisinde kiraların artışında birkaç unsurun etkin olduğunu belirtmek gerekir.

Yatırım amacıyla konut satın alımında kredi maliyetlerinin düşmesi ve fiyatı yüksek olan konutların nispeten ucuza kiraya verilmeme arzusu kiraların yükselmesinde etkin olmuştur. Şehir ölçekleri çerçevesinde incelendiğinde ise, geçtiğimiz bir yıllık süreçte Adana’da metrekare başına konut kira değerleri %15,18 oranında artmış ve Adana kiraların en çok yükseldiği şehir olmuştur. Aynı dönem içerisinde konut kira değerleri yıl bazında Ankara’da %11,58 oranında; Antalya’da %13,67 oranında; Bursa’da %6,87 oranında; İstanbul’da %11,41 oranında; İzmir’de %15,10 oranında ve Kocaeli’nde ise %4,19 oranında artmıştır.

Kiralık Konut Fiyat Endeksi değişim ve değerlerini bir bütün şeklinde tarihsel olarak gözlemlemenin değerlendirme açısından daha anlamlı olacağını belirten REIDIN Data Uzmanı Orhan Vatandaş, gerek ekonomik istikrar gerek piyasadaki dönüşümlerin ve yeni yatırımların nitelikli konut sayısını artıracak olmasının etkisi ile önümüzdeki süreçte de kiralarda reel bazda pozitif yönlü artışın devam edeceğini belirtti.

Daha fazla konut verisi için REIDIN.com’u ziyaret edin

Print Friendly, PDF & Email