10 Kasım 2020

Konut Taşınmaz Değer Değişimleri

Share

Sektörün öncülerinden bir bankanın konut portföyünde yer alan taşınmazlar, bu taşınmazlara ilişkin konum ve ekspertiz bilgileri gibi özellikler göz önünde bulundurularak değer artış ya da azalış durumları REIDIN tarafından hesaplanan satılık konut fiyat endeksleri aracılığıyla değerlendirilmiştir

REIDIN tarafından aylık frekansta Türkiye çapında 258 ilçede hesaplanan satılık konut fiyat endeksleri baz alınarak yapılmıştır. REIDIN’de m2, fiyat, yapım yılı, kat adedi, ilan tarihi gibi öznitelikler barındıran tüm Türkiye çapında zengin bir emsal veri tabanı vardır. Bu emsal veri tabanından yararlanılarak ilçe kırılımında 2003 yılından beri satılık ve kiralık konut fiyat endeksleri aylık olarak ilgili dönemi takip eden ayın en geç 15’i ya da 15’ini takip eden ilk iş günü hesaplanır. İlgili konum için hesaplanmış zaman serisinde o gayrimenkulün ekspertiz tarihindeki endeks puanı ile günümüze en yakın tarihte hesaplanmış endeks puanı arasındaki farka dayanılarak fiyat değişimi hesaplanmış olur.

Veriler tüm Türkiye geneline yayılmış olduğundan ve eksiklikler olabileceğinden dolayı eğer ilçe bilgisi yoksa gayrimenkulün bulunduğu ili en iyi yansıtacak ilçe, dinamik zaman bükmesi yöntemiyle seçilir ve o ilçenin endeks puanı üzerinden gidilir.

Bu şekilde verilerin temizlenmesi, standartlaştırılması ve eksik verilerin doldurulması işlemleri tamamlanarak formatlı ve değerli veri üretimi sağlanmış olmaktadır.

Print Friendly, PDF & Email