5 Mayıs 2014

Mart ayında endeks arttı, konut satın almak zorlaştı

Share

2014 yılı Mart ayı içerisinde, Satılık Konut Fiyat Endeksi, mevduat faizi ve Dolar kuru gibi finansal yatırım araçlarının getirilerine kıyasla daha yüksek oranda artış gösterdi.

REIDIN.com Türkiye Konut Fiyat Endeksi (EmlakEndeks), belli bir bölgedeki/coğrafi pazardaki emlak fiyatlarını ve bunların deği- şimlerini araştırıyor. 7 büyük şehir (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocali) ile bu şehirlere bağlı 71 ilçe ve 481 mahallenin satış/kira fiyatlarını kapsayan endeks, aylık olarak hesaplanıyor. EmlakEndeks Mart 2014’e göre Adana, kiraların en çok yükseldiği şehir olurken, konut satış fiyatlarının en çok arttığı şehir, İstanbul oldu. 2014 yılı Mart ayı içerisinde önceki aya kıyasla konut satın alımları Tür- kiye genelinde zorlaşırken Satılık Konut Fiyat Endeksi, mevduat faizi ve Dolar kuru gibi finansal yatırım araçlarının getirilerine kıyasla daha yüksek oranda artış gösterdi.

• Mart ayında 2007 Haziran=100 temel yıl- lı Türkiye Kompozit (Genel) Satılık Konut Fiyat Endeksi’nde bir önceki aya göre %1,16; geçen yılın aynı dönemine göre ise %16,09 oranında artış gerçekleşti. Mart ayında İstanbul’da metrekare başı- na konut satış fiyatları %1,27 oranında arttı ve İstanbul, fiyatların en çok yükseldiği şe- hir oldu. Aynı dönem içerisinde konut satış fiyatları Adana’da %0,23 oranında; Ankara’da %0,68 oranında; Antalya’da %0,95 oranında; Bursa’da %1,20 oranında; İzmir’de %0,99 ora- nında ve Kocaeli’nde %0,78 oranında arttı.

• Mart ayında 2007 Haziran=100 temel yıllı Türkiye Kompozit (Genel) Kiralık Ko- nut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre %1,63; geçen yılın aynı dönemine göre ise %12,52 oranında arttı. Mart ayında Adana’da metrekare başı- na konut kira değerleri %2,63 oranında arttı ve Adana kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde konut kira de- ğerleri Ankara’da %1,11 oranında; Antalya’da %1,38 oranında; Bursa’da %1,19 oranında; İstanbul’da %1,94 oranında; İzmir’de %1,19 oranında ve Kocaeli’nde %1,19 oranında arttı.

• Mart ayı itibariyle ikinci el konutlardaki amortisman süreleri (Geri Dönüş Süresi) incelendiğinde İstanbul’da bir apartman da- iresinin fiyatı 17.5 yıllık (209 ay) kiraya eşit iken, İzmir’de bu süre 19 yıla (227 ay) kadar uzuyor. Ankara’da ise bir apartman dairesi- nin fiyatı 18,1 yılda (218 ay) geri dönüyor. Mart ayı itibariyle ikinci el konutlardaki yıllık brüt kira getirileri ele alındığında, Tür- kiye geneli ortalamasının %5,80; Ankara’nın %5,65; İstanbul’un %5,88; İzmir’in ise %5,41 olduğu görülüyor.

• Konut satın alma gücü endeks değerleri incelendiğinde, 100 ve üzerindeki endeks değerleri mevcut faiz oranı ortamında (Mart 2014: Aylık Ortalama %1,15) 10 yıl vadeli konut kredisi kullanılarak bir ev sahibi olunabileceğini gösterirken; 100’ün altındaki değerler ailenin 10 yıl vadeli konut kredisi kullanarak konut sahibi olamayacağına işaret ediyor. Bu, 100’ün altındaki değerlerde kredili yapılan konut satış işlemlerinde tüketicinin aylık taksit ödemelerinde sorunlarla karşılaşabileceği anlamına geliyor.

Mart 2014 itibariyle endeks değerleri Ankara’da (131) ve İzmir’de (105) 100’ün üzerinde yer alırken; Türkiye genelinde (82) ve İstanbul’da (72) 100’ün altında yer alıyor. Buna göre artan konut kredi faiz oranı ve ar- tan satılık konut fiyatları çerçevesinde Mart ayında bir önceki aya kıyasla konut satın alımları Türkiye genelinde %3,0; Ankara’da %2,5; İstanbul’da %3,1 ve İzmir’de %2,8 ora- nında zorlaşmış durumda.

• Mart ayı fiyat gelişmeleri incelendiğinde, Reidin Satılık Konut Fiyat Endeksi artış oranının, ilgili ayda %1,13 olarak gerçekleşen TÜFE’nin göreceli olarak üzerinde yer aldığı görülüyor. Öte yandan, bu sonuçlar finansal yatırım araçlarının getirileri ile karşılaştırıldığında, Satılık Konut Fiyat Endeksi’nin 2014 yılı Mart ayı içerisinde % 0,74 getirisi olan devlet iç borçlanma senetlerine, %0,42 olan mevduat faizine ve %0,24 olan Dolar kuruna kıyasla daha yüksek oranda artış gösterdiği gözleniyor.

Kaynak: Gayrimenkul Türkiye Dergisi, Mayıs-Haziran 2014

Print Friendly, PDF & Email