1 Şubat 2012

Milli Emlak Genel Tebliginde Degisiklik

Share

Maliye Bakanlığı, Hazine taşınmazları üzerinde ön izin ve kullanma izni verilmesi ile irtifak hakkı tesis edilmesiyle ilgili işlemlerin usul ve esaslarını yeniden düzenledi

Maliye Bakanlığı, Hazine taşınmazları üzerinde ön izin ve kullanma izni verilmesi ile irtifak hakkı tesis edilmesiyle ilgili işlemlerin usul ve esaslarını yeniden düzenledi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Emlak Genel Tebliğine göre, Hazine taşınmazları üzerinde verilecek kullanma izni ve tesis edilecek irtifak haklarında bedel tespiti; oluşturulan komisyonca, ilgili mevzuatta yer alan bedel tespit ve takdirine ilişkin hükümlere göre yapılacak.

Print Friendly, PDF & Email