5 Şubat 2012

Reidin.com: Faizdeki her yuzde 0,1 artis, konut satin alma gucunu 5 puan azaltiyor!

Share

faiz oranlarındaki her %0,1 oranında artış toplam ödeme miktarını 8.400 TL arttırmakta, konut satın alma gücü endeks değerini ise 5 puan azaltmaktadır

Ailelerin harcanabilir gelirlerinin belli bir kısmını konut satın alımında kullandığı ve bu yatırımı yaparken belli bir oranda banka kredisi kullandığı ya da krediye ihtiyaç duyduğu gerçeği üzerine yapılan çeşitli hesaplamalar sonucunda bir süredir hesaplanan ve yayınlanan REIDIN Konut Satın Alma Gücü (Housing Affordability Index) ve Kiralama Gücü Endeksleri (Rent Affordibility Index) takip edenler için önemli sonuçlar ortaya koymaktadır.
 
REIDIN Konut Fiyat Endekslerinin başladığı 2007 yılından itibaren fiyatların konut kredisi hacmi ile ilişkisine baktığımızda ABD sub-prime kredi krizinin etkilerinin atlatılmasıyla birlikte 2009 yılından itibaren üç göstergenin de benzer şekilde yukarı yönlü hareket gösterdiğini görüyoruz. Buradaki temel etken ise konut kredi faizlerinin Ocak 2009’daki değeri olan %1,53 ten 2011 de %0,80’lerin altına inmesi oldu.

2012 yılında tekrar faiz oranlarının yükselmeye başlaması ile konut piyasasının buna reaksiyon göstereceğini söyleyebiliriz. Yukarıda yer alan grafik, 100.000 TL tutarında 120 ay vadeli kullanılan konut kredisi miktarı için hazırlanmış olup, hane gelirinin aylık 5.000 TL olması durumunda faiz oranlarındaki artışın kredinin toplam ödeme miktarına ve konut satın alma gücü endeksine etkisini göstermektedir.
 
Grafikten de izlenebileceği gibi, faiz oranlarındaki her %0,1 oranında artış toplam ödeme miktarını 8.400 TL arttırmakta, konut satın alma gücü endeks değerini ise 5 puan azaltmaktadır. Böyle bir durumda, konut kredilerinde uzun vade tercihin düşünülmesi ile birlikte kişilerin katlanacakları maliyetler faiz oranlarındaki artışa daha duyarlı hale gelmekte, kişilerin konut satın alma eğilimlerinde azalma söz konusu olmaktadır. Bunun sonucu ise fiyatların yukarı yönlü hareketini sınırlaması olarak karşımıza çıkmaktadır.

REIDIN, bir süredir “Konut Projeleri Fiyatlama Analizi” ile geliştiricilerin projelerini en optimum ve doğru şekilde fiyatlamalarına yardımcı olan ve/veya doğrulamasını sağlayan analitik bir çalışma gerçekleştirmekte ve yararlanmak isteyen geliştiricilere sunmaktadır. Test analizi, konut fiyatı, hedeflenen müşteri kitlesinin aylık gelir düzeyi, -mortgage- faiz oranları ve vadeleri gibi bilgilerin işlendiği bir metodoloji ile oluşturulmaktadır.
 
Amaç, projeye en uygun finansman modelinin geliştirilmesi, projenin pazarda konumlandırılması, optimum konut fiyatının geliştirilmesi ve hepsinin bir sonucu olarak en doğru müşteri kitlesinin tayin edilmesidir. Diğer bir deyişle, hedef kitlenin alım gücüne en uygun proje formülünün yaratılmasıdır.
 
REIDIN
 
REIDIN, Türkiye’de ve diğer bir çok gelişmekte olan ülkede gayrimenkul sektörü ile ilgili derinlikli ve analitik bilgiler sunan online bir şirkettir. REIDIN Gayrimenkul Bilgi Servisinde Fiyatlar ve Endeksler, Şirket, Proje ve Bina Bilgileri, Gelişmiş Coğrafi Bilgi Sistemi Araçları, Arz-Talep Verisi, Pazar Trend Analizi, Araştırma Raporları, Yerel, Ülke ve İnternet Medyası Dâhil Tüm Sektör Haberleri, Makroekonomik Veriler dahil bir çok veri seti bulunmaktadır.

Emlak kulisi

Print Friendly, PDF & Email