12 Ocak 2012

REIDIN.com Gelistiriciler icin Konut Projeleri Fiyatlama Analizi

Share

NEDİR?

“REIDIN.com Konut Projeleri Fiyatlama Analizi” geliştiricilerin projelerini en optimum ve doğru şekilde fiyatlamalarına yardımcı olan veya doğrulamasını sağlayan analitik bir çalışmadır.
 
Test analizi, konut fiyatı, hedeflenen müşteri kitlesinin aylık gelir düzeyi, -mortgage- faiz oranları ve vadeleri gibi bilgilerin işlendiği bir metodoloji ile oluşturulmaktadır. Amaç, projeye en uygun finansman modelinin geliştirilmesi, projenin pazarda konumlandırılması, optimum konut fiyatının geliştirilmesi ve hepsinin bir sonucu olarak en doğru müşteri kitlesinin tayin edilmesidir. Diğer bir deyişle, hedef kitlenin alım gücüne en uygun proje formülünün yaratılmasıdır.

Proje geliştirilmeden önce veya satışa sunulduktan sonra yapılan analizlerin karşılaştırılması ürünün projelendirilme aşamasındaki başarısını ölçeceği gibi, satış dönemindeki performansının da takip edilmesi ve gerekli düzenlemelerin hızlı-anlık olarak yapılmasında da önemli bir rol oynamaktadır.

Bu analiz çalışması fiyatlama yapmaz, tespit edilen fiyatlamanın doğrulanmasına yardımcı olur. Böylece Fiyat Analizi’nin satış performansı ile uyumlu bir tablo çizmediği durumlarda satış ekibi zamanında tepki vererek stratejik planlarını yeniden gözden geçirebilir.

Tamamı için tıklayınız

Print Friendly, PDF & Email