6 Kasım 2014

REIDIN Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi ve REIDIN Gayrimenkul Fiyat Beklenti Endeksi 2014 3’üncü Çeyrek Dönem Sonuçları

Share
REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi Sonuçları


Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi Sonuçları: Genel Sonuç

Türkiye gayrimenkul sektörü güven endeksi genel değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmuştur:

REIDIN tarafından hesaplanan Türkiye gayrimenkul sektörü güven endeksi değeri, 2014 yılı 3ncü çeyrek döneminde 98 (Kısmen Stabil) olarak ölçülmüştür.

Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi Sonuçları: Bankalar ve Finansal Kurumlar

Türkiye gayrimenkul sektörü güven endeksi sektörel değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmuştur:

REIDIN tarafından hesaplanan Türkiye gayrimenkul sektörü güven endeksi bankalar ve finansal kurumlar için, 2014 yılı 3ncü çeyrek döneminde 100 (Stabil) olarak ölçülmüştür.


Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi Sonuçları: Gayrimenkul Danışmanları

Türkiye gayrimenkul sektörü güven endeksi sektörel değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmuştur:

REIDIN tarafından hesaplanan Türkiye gayrimenkul sektörü güven endeksi gayrimenkul danışmanları için, 2014 yılı 3ncü çeyrek döneminde 101 (Kısmen Stabil) olarak ölçülmüştür.

Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi Sonuçları: Gayrimenkul Değerleme Uzmanları

Türkiye gayrimenkul sektörü güven endeksi sektörel değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmuştur:

REIDIN tarafından hesaplanan Türkiye gayrimenkul sektörü güven endeksi gayrimenkul değerleme uzmanları için, 2014 yılı 3ncü çeyrek döneminde 101 (Kısmen Stabil) olarak ölçülmüştür.

Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi Sonuçları: Gayrimenkul Geliştiricileri

Türkiye gayrimenkul sektörü güven endeksi sektörel değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmuştur:

REIDIN tarafından hesaplanan Türkiye gayrimenkul sektörü güven endeksi gayrimenkul geliştiricileri için, 2014 yılı 3ncü çeyrek döneminde 106 (Kısmen İyimser) olarak ölçülmüştür.

REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi Sonuçları

Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi Sonuçları: Genel Değerlendirme

Türkiye gayrimenkul sektörü fiyat beklenti endeksi genel değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmuştur:

REIDIN tarafından hesaplanan Türkiye gayrimenkul sektörü fiyat beklenti endeksi değeri, 2014 yılı 3ncü çeyrek döneminde 117 olarak ölçülmüştür. Buna göre, gayrimenkul fiyatlarında geçmiş üç aylık döneme göre, önümüzdeki üç aylık dönemde kısmi bir fiyat artışı beklenmektedir.

Metodoloji

  • REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi ve REIDIN Türkiye Gayrimenkul Fiyat Beklenti Endeksi “Balans Metodu” kullanılarak hesaplanmaktadır.
  • “Balans Metodu”nda, anket formundaki sorulara verilen olumlu ve olumsuz yanıt adetlerinin farkına 100 değeri eklenerek 0 – 200 aralığında  endeks değeri elde edilmektedir.
  • Hesaplanan REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi değerinin 100’ün üzerine çıkması sektör hakkındaki güvenin olumlu olduğunu, 100’ün  altına düşmesi ise sektör hakkındaki güvenin olumsuz olduğunu göstermektedir.
  • REIDIN Türkiye Gayrimenkul Fiyat Beklenti Endeksi değerinin 100’ün üzerine çıkması gayrimenkul fiyatlarında artış beklentisini, 100’ün  altına düşmesi ise gayrimenkul fiyatlarında azalış beklentisini  göstermektedir.
  • REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi sonuçlarının daha etkili yorumlanabilmesi için 0 – 200 olan endeks değer aralığı “Oldukça Olumsuz”, “Olumsuz”, “Kısmen Olumsuz”, “Kısmen Stabil”, “Stabil”, “Kısmen Olumlu”, “Olumlu” ve “Oldukça Olumlu” şeklinde yedi alt gruba ayrılmıştır.
  • Bu konu ile ilgili bir sonraki rapor yayımlanma tarihi 07 Ocak 2015’dir.

YASAL UYARI
Bu raporda yer alan değerler, ifadeler ve görseller REIDIN tarafından özenli araştırmalar ve çalışmalar sonucunda elde edilmiş olup verilerin doğruluğu garanti edilmemektedir. Raporun içerdiği veriler referans alınarak yapılacak olan yatırım, anlaşma ya da tavsiyelerin sorumluluğu kişi ya da kurumların kendilerine aittir. Raporun tümü veya bir bölümü REIDIN‘in yazılı izni alınmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz, çoğaltılamaz, kullanılamaz ya da referans olarak gösterilemez. REIDIN’in yazılı izni alınmadan hiçbir kontrata, anlaşmaya veya diğer dokümanlara temel olacak şekilde kullanılamaz.

Raporu PDF olarak indirmek için tıklayınız

Print Friendly, PDF & Email