20 Temmuz 2015

REIDIN Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi ve REIDIN Gayrimenkul Fiyat Beklenti Endeksi 2015 3’üncü Çeyrek Dönem Sonuçları

Share
REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi Sonuçları

Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi Sonuçları: Genel Sonuç

Türkiye gayrimenkul sektörü güven endeksi genel değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmuştur:

REIDIN tarafından hesaplanan Türkiye gayrimenkul sektörü güven endeksi değeri, 2015 yılı 3. çeyrek döneminde 103.8 (Kısmen İyimser) olarak ölçülmüştür.

REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi Sonuçları


Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi Sonuçları: Genel Değerlendirme

Türkiye gayrimenkul sektörü fiyat beklenti endeksi genel değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmuştur:

REIDIN tarafından hesaplanan Türkiye gayrimenkul sektörü fiyat beklenti endeksi değeri, 2015 yılı 3. çeyrek döneminde 123.4 olarak ölçülmüştür. Buna göre, gayrimenkul fiyatlarında geçmiş üç aylık döneme göre, önümüzdeki üç aylık dönemde de fiyat artışı beklenmektedir.


Metodoloji
REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi ve REIDIN Türkiye Gayrimenkul Fiyat Beklenti Endeksi “Balans Metodu” kullanılarak hesaplanmaktadır.

“Balans Metodu”nda, anket formundaki sorulara verilen olumlu ve olumsuz yanıt oranlarının farkına 100 değeri eklenerek 0 – 200 aralığında  endeks değeri elde edilmektedir.

Hesaplanan REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi değerinin 100’ün üzerine çıkması sektör hakkındaki güvenin olumlu olduğunu, 100’ün  altına düşmesi ise sektör hakkındaki güvenin olumsuz olduğunu göstermektedir.

Bu konu ile ilgili bir sonraki rapor yayımlanma tarihi 28 Ekim 2015’dir.

YASAL UYARI
Bu raporda yer alan değerler, ifadeler ve görseller REIDIN tarafından özenli araştırmalar ve çalışmalar sonucunda elde edilmiş olup verilerin doğruluğu garanti edilmemektedir. Raporun içerdiği veriler referans alınarak yapılacak olan yatırım, anlaşma ya da tavsiyelerin sorumluluğu kişi ya da kurumların kendilerine aittir. Raporun tümü veya bir bölümü REIDIN‘in yazılı izni alınmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz, çoğaltılamaz, kullanılamaz ya da referans olarak gösterilemez. REIDIN’in yazılı izni alınmadan hiçbir kontrata, anlaşmaya veya diğer dokümanlara temel olacak şekilde kullanılamaz.

Raporun tamamını indirmek için tıklayınız

Print Friendly, PDF & Email