26 Mart 2012

REIDIN Il, Ilce ve Mahalleleri Derecelendirmeye Basliyor

Share

REIDIN, REIDIN-SED adı altında yeni bir proje başlatarak, 7 Şehir: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki 71 ilçe ve bunlara bağlı 481 mahallenin göreli sosyo-ekonomik derecelerini ve sıralamalarını çıkarıyor.

Her altı ayda bir güncellenecek bu çalışmanın amacı, kullanılan değişkenler yardımıyla yerleşim yerlerini refah, yaşanabilirlik ve kültürel düzeylerine göre sıralamak olacak.

İstanbul Üniversitesi Finans Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ali Hepşen yaptığı açıklamada “Emlak geliştiricilerini, yatırımcı ve danışmanlarına yatırım kararlarında büyük fayda sağlayacak bu derecelendirme sistemi uzun vadede Türkiye için de önemli bir karşılaştırma kriteri olacaktır.” dedi.

Çalışma kapsamında kullanılan değişkenlerin detayları şu şekilde:

1. Refah Düzeyi için Satış Fiyatları ve Kira Değerleri: Bölgelerdeki refah düzeyinin belirlenmesi SED çalışmasının en önemli girdilerinden birisi. İlçe ve mahalle düzeyindeki konutların ilgili dönemdeki REIDIN EmlakEndeks ortalama metrekare satış fiyatları ile kira değerleri refah düzeyinin ölçümlenmesinde kullanıldı.

2. Yaşanabilirlik Düzeyi için Nüfus ve Konut Yoğunluğu: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri kullanılarak ilçe ve mahalle düzeyindeki nüfus ve konut yoğunluğu analiz kapsamına dahil edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda görülmüştür ki; ilgili yoğunluk düzeylerinin yüksek olduğu bölgeler yaşanabilirlik açısından daha alt sıralarda iken, yoğunlukların düşük olduğu bölgeler daha üst sıralarda.

3. Kültürel Düzey için Eğitim Süresi ve Eğitim Seviyesi: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden faydalanarak ilçe ve mahalle düzeyinde ortalama eğitim süresi ve eğitim seviyesi ilgili bölgenin kültürel düzeyinin belirlenmesinde analiz kapsamına önemli bir girdi olarak dahil edildi.

REIDIN Data Uzmanı Orhan Vatandaş da REIDIN-SED Notlarının Kullanım alanlarını şöyle sıraladı:
• Yeni geliştirme ve yatırımlarda,
• Segmentasyon ve konumlandırma çalışmalarında,
• Potansiyel müşterilerin yaşadığı bölgelerin saptanmasında,
• Yükselen ve düşen bölgelerin tespit edilmesinde,
• Trend analizinde,
• Reklam ve tanıtım çalışmalarında.

Kaynak: Arkitera

Print Friendly, PDF & Email