7 Mayıs 2014

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş’nin Genel Müdür’ü Makbule Yönel Maya’nın Konut Satış İstatistikleri Yorumu

Share

Konut Satışları TUIK verilerine göre 2014 ilk üç ayda 2013 ilk üç ayına göre yaklaşık %6 oranında azalma göstermiştir. Bu azalmanın ilk el konut satışları değil,  ikinci el konut satışlarından kaynaklandığı görülmektedir. Bu satışlarda tahmin edildiği üzere en çok satış yapılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir şeklinde gerçekleşmiştir.

 2014 ilk üç ayında ipotekli satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre %30 seviyesinde bir düşüş görülmektedir. Tablonun bu şekilde gerçekleşmesinde kuşkusuz artan faiz oranlarının etkisi görülmektedir. İpotekli satışların toplam satışlara oranı 2014 yılının ilk çeyreğinde % 31’e kadar gerilemiş durumda iken 2013 yılının ilk çeyreğinde ise ipotekli konut satışlarının toplam konut satışlarına oranı % 42 seviyelerinde idi.
 

KULLANDIRILAN KONUT KREDİSİ HACMİ:

Kullandırılan konut kredisi hacmi BDDK verilerine göre değerlendirildiğinde 2013’ ün ilk 3 ayı ile karşılaştırıldığında %7 büyüme hacminden %1,70 lere düşmüştür. Büyüme oranındaki bu düşmede konut kredisi faiz oranlarındaki yükselme hiç kuşkusuz ki önemli paya sahiptir.
 

FAİZ ORANLARI DEĞİŞİM:
Konut kredisi faiz oranları Nisan 2014 itibarı ile 10 yıl vadede aylık 1,03 den başlayıp 1,49 seviyesine kadar çıkan farklı oranlara sahip bir görünüm çizmektedir. Geçen yılın aynı dönemlerinde ise ortalamada 0,80 seviyelerinde idi. Faiz oranlarındaki bu artış beraberinde ipotekli satış adetlerinde ve kullandırılan konut kredisi hacminde düşmeyi getirmiştir.

LANSMANI YAPILAN KONUT PROJELERİ:
2014 yılı ilk üç ayı gerek yerel seçim beklentisi ve yurtiçindeki siyasi ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde bekleme  döneminde geçmiştir. Yerel seçimler sonrasında ise gerek konut kredileri piyasasında ve gerekse lansmanı yapılan konut projelerinde bir artış gözlenmektedir. 2014 Ocak ayından itibaren lansmanı yapılan projelerin dağılımına bakıldığında en fazla lansmanın İstanbul Kartal ilçesinde olduğu gözlenmektedir.   

 

2014 ilk çeyreği konut satışları anlamında 2013’ e kıyasla korkulduğu kadar yavaş geçmediğini istatistiklere bakarak söylemek mümkündür. Yerel seçimler ve siyasi gelişmeler bazı projeleri ve süreçleri bekleme dönemine alsa da bankalardan gelebilecek bir faiz indirimi konut piyasasının tekrar hareketlenmesini sağlayabilecektir. Yeni projelerin hareketlendiği bir dönemde özellikle İstanbul’da kent merkezinden daha çok alt merkezlerde yeni projelerin satışa çıktığını gözlemlemekteyiz. 2014 II. Çeyreği gayrimenkul sektörünün nasıl şekilleneceği anlamında bizlere önemli bir ışık tutacak… Nitekim bu çeyrekteki gelişmelere bakarak yılı nasıl kapatabileceğimiz öngörüleri daha netleşebilecektir.

Ofis piyasası anlamında 2014 ilk çeyreği değerlendirdiğimizde özellikle MİA’nda inşaatı devam etmekte ve tamamlanma aşamasına gelen projelerde önemli kiralamalar olmaya devam etti. İlk çeyrekte kur değişiklikleri ve proje sayısındaki arz bazı noktalarda kur sabitlemesi getirdiği ilk çeyrekte konuşulan konulardan biri olmuştur.

Print Friendly, PDF & Email