15 Aralık 2011

Turkiye Konut Pazari icin Hiyerarsik Kumelenme Algoritmalari (Using Hierarchical Clustering Algorithms for Turkish Residential Market)

Share

Kümeleme analizlerinde sapan değerlerin, potansiyel küme yapılarının, uygun küme sayılarının keşfi, uygun kümeleme algoritmalarının seçimi ve küme sonuçlarının değerlendirilmesi kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışmada görsel veri madenciliği yöntemleri yardımıyla, Türkiye’deki konut piyasasına yönelik olarak konut getirilerinin kümelenmesi yapılmıştır. Çalışma, REIDIN.com tarafından düzenli olarak sunulan 7 il ve 71 ilçe merkezi için Haziran 2007-Haziran 2011 dönemi konut getirilerini kapsamaktadır. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde konut getirilerinin 3 kümeye ayrıldığı; ilk kümede daha düşük getiriye sahip 29 ilçenin, ikinci kümede ise 34 ilçenin olduğu görülmektedir. En yüksek getirileri sunan son küme 8 ilçeden oluşmakta olup beraberinde yüksek riski de sunmaktadır.

Subscribe to view full report

Print Friendly, PDF & Email