4 Kasım 2012

Yargitay’dan Tarihi Yesil Alan Karari

Share

Yargıtay devletin tazminat ödememek için idare mahkemelerine by-pass ettiği hukuki el atmalarla ilgili hukuk mahkemeleri yetkilidir dedi…

Yargıtay imar planları ile uzun yıllar mağdur edilen vatandaşların haklarının bundan önce vermiş olduğu bir Hukuk Genel Kurulu kararı ile verilmesi gerektiğine hükmetmişti. Bir anda Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, il özel idareleri ve Çevre Şehircilik Bakanlığı  aleyhine binlerce dava açılmıştı. Bu durumun Türkiye ve belediye bütçelerine getireceği yük tartışılmaya başlamış ve bu rakamın Türkiye genelinde 250 milyar dolara ulaşacağı hesaplanmıştı.

Bunun üzerine idare derhal bir by-pass yoluna gitmiş ve Danıştay vasıtası ile sürecin idare mahkemelerine gitmesini sağlamak istemiş ve bu yönde de Uyuşmazlık Mahkemesi kararı çıkarılmıştı. Buna göre bu tür hukuki el atmaların davalarının görülme yeri idare mahkemeleri ve idari yargı olması gerekiyordu.  Bu şekilde 250 milyar dolar tutacağı hesap edilen tazminatın da önüne geçilmesi hedefleniyordu.

Ancak bu hedefleme Yargıtay 5.Hukuk Dairesinin vermiş olduğu bir karar neticesinde bozuldu ve Yargıtay bundan önce de olduğu gibi Türk yargısının göz akı olmaya devam ederek vatandaşların haklarını koruyucu bir karara imza attı. Yargıtay 5.Hukuk Dairesinin 2012/5593 Esas ve 2012/12492 karar sayılı çok yeni bir kararı ile “uygulama imar planının kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde davalı Belediyece ayrılma amacına uygun olarak kamulaştırma görevinin yerine getirilmemesi malikin mülkiyet hakkının süresi belirsiz şekilde kısıtlanması nedeniyle taşınmaz bedeli ödenmelidir. TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN BU DAVANIN GÖRÜLME YERİ 16.05.1956 TARİHLİ İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI” uyarınca adli yargının görevi içerisindedir.

İşte bu karar ile Yargıtay artık bu sürece bir son vermiş ve belediyelerin, il özel idarelerinin ve kamunun 5 yıl içerisinde imar planlarında “yol,yeşil alan, cami, Pazar alanı, kültürel tesis alanı “ ilan ettiği yerlerle ilgili kamulaştırma yaparak vatandaşın hakkının ödenmesi gerektiğine ve bu konudaki yetkinin de hukuk mahkemelerinde olduğuna hükmetmiştir.

Bize göre tarihi nitelikteki bu karar ile uzun zamandır vatandaşlar üzerinde egemen olan tedirginlik giderilmiştir. Böylece idareler keyfi olarak bir taşınmaza imar planı ile el atamayacaklar ve kullanmak istedikleri taşınmazlar ile ilgili 5 yıl içerisinde vatandaşın hakkını ödemek zorunda bırakılmışlardır.

Bizim vatandaşlarımıza uyarımız mülkiyetinde olan ve 5 yılı geçerek imar planı ile yol, yeşil alan, cami, kültürel tesis alanı vb. nedenlerle mağdur edildikleri taşınmazları ile ilgili derhal tazminat davalarını açmalarıdır.

Kaynak: guvenckiraz.av.tr

Print Friendly, PDF & Email